Стеллажи Поэзия Agi əwiʒərən

Алексей Салаткин

Agi əwiʒərən

Сборник стихотворений «Тайга играет». Под редакцией Г. М. Василевич. Иллюстрации Л. Вольштейн.

Содержание

 • Agi əwiʒərən
 • Bolonidu
 • Anŋanil
 • Lenin garpan
 • Horogo
 • Olgoco awdanna
 • Tlitnakit
 • Dəgimə̄kit
 • Ŋisuʒil
 • Tucəwul ʒwraʒaran
 • Dəwəksə — aja dunnə
 • Calʙan
 • Warcikan ulumiʒərən
 • Umŋə̄ti ʙunin
 • Ņəŋņəni
 • Aeroplan
 • Cuksə curgiʒaran
 • Bəjumimni
 • Agi
 • Hawalkit
 • Zawot
 • Heksamikun
Салаткин А. М.. Agi əwiʒərən
На эвенкийском языке
Salatkin A. M. Agi əwiʒərən. — L.: Goslitizdat, 1937. — 54 s.