Стеллажи Общество Kusin orakin, mitŋi SSRU elʒiŋan

Кокин М. Д.

Kusin orakin, mitŋi SSRU elʒiŋan

Угроза войны и наши задачи

Перевод Г. Василевич при консультации А. Салаткина, И. Абрамова, Н. Трофимова.

Содержание

 • Ekun oʒaran Manʒurijadu
 • Kapitalistil hawamnilwa eksploatirujiwkil
 • Kapitalistil ŋorcaʒawkil mə̄məlilnunmər
 • Kapitalistil kolonijal hawamnilwatin ʒoromiʒoro
 • Kapitalistil tikin on ʙiʒərə
 • Mitŋi ŋorcantil hawalʒaril ʙulə̄səlnuntin
 • SSRU-du omakta ʙini hawaliwʒaran
 • Kapitalistil SSRU-du intewencijawa omuʒara
 • Hulamawa armijawa manniwgat
 • Kətətmərit, ajatmarit hawalʒami
 • Mə̄nŋiwər SSRU-wə ətəjəlʒəŋə̄p
Кокин М. Д.. Kusin orakin, mitŋi SSRU elʒiŋan
На эвенкийском языке
Kokin M. D. Kusin orakin, mitŋi SSRU elʒiŋan. // Lucadiduk duk. G. Wasilewic. — Leningrat: Lenpartizdat, 1933. — 34 s.