Стеллажи Учебники Arifmetika: Tatigawun nonopti tatkit ʒarin: II han

Н. С. Попова

Arifmetika

Tatigawun nonopti tatkit ʒarin: II han

Учебник арифметики для начальной школы, вторая часть, второй год обучения. На эвенкийском языке, латиница. Перевод Глафиры Василевич.

Содержание

 • Ələkəsipti ņamaʒi
  • Hawun, halgən. Ŋuŋnəlwə daritin, masstaʙ ʙələgə̄ʒin igiran. Gərʙicil taŋul hawuntin, halgəntiri. Halgən ʙələgə̄ʒin urə̄mkicin
  • Gewun kətəŋin, ʙoricin 20-dula
  • Kətəŋin, ʙoricin 5-talʒi. Adira-kə kətətmər. Kətəŋin, ʙoricin 3-taiʒi. Kətəŋin, ʙoricin 4-təlʒi. Kətəŋin, ʙoricin 6-təlʒi. Kətəŋin, ʙoricin 8-talʒi. Əjimdiməsəl urə̄mkiciwur. Kətəŋin, ʙoricin 9-təlʒi. Kətəŋin, ʙoricin 7-talʒi. Adilladi-wal nonowkol
  • Kaltaka, digi, ʒapki. 2-du, 4-du, 8-du urə̄cildu hadildu ʙoricin. Adira-kə adikundimar. 3-du, 6-du, 9-du urə̄cildu hadildu ʙoricin. Ʒurwə ʙoricirwa urə̄mkicin. Ələkəsipti ņamaʒi taŋulin. Hərəkəci ʙoricin
 • Ələkəsipti tisica
  • Ʒaldu, taduk dukuwundu numeracija. Urgəmkə̄kit. Hawun, halgən. Hawun, halgən taŋiŋki ʙələgə̄ʒin. Gərʙicilə taŋula hadildutin hərəkəltəwkə̄ntin, taduk huŋtuŋintin. Gərʙicil taŋul hawuntin, halgəntin. Kətəŋin. Urə̄mkiciwur. Boricin. Kilometr. Dunnə ojolwon darin hawa
  • Nonowkol, taŋiwkal, tisicadu huŋtumə̄lcə̄t odawi ʒarin
Попова Н. С.. Arifmetika: Tatigawun nonopti tatkit ʒarin: II han
На эвенкийском языке
Popowa N. S. Arifmetika : Tatigawun nonopti tatkit ʒarin. // Lucadiduk əw. duk. G. Wasilewic. — Moskwa, Leningrad: Ogiz, Uchpedgiz, 1934. — 76 s. — II han.