Стеллажи Учебники Omakta hokto

Глафира Василевич

Omakta hokto

Əwədiwə turə̄nmə tatcari ələkəsipti dukuwun

Новый путь. Первая обучающая книга по эвенкийскому языку.

Василевич Г. М.. Omakta hokto
На эвенкийском языке
Wasilewic G. M. Omakta hokto : əwədiwə turə̄nmə tatcari ələkəsipti dukuwun. — Leningrat: Ucpedgiz, 1933. — 100 s.; oņowur.