Стеллажи Окружающий мир Dawuwʒaril ənumukil

В. С. Свердлов

Dawuwʒaril ənumukil

Заразные болезни

Перевод А. Салаткина под редакцией Г. Василевич

Содержание

  • Dawuwʒəril ənumukil
  • 1. Lekin — Tuʙerkulez
  • 2. Hulama ənumuk — Kor
  • 3. Muruktəkə̄ci ənumuk — Spinoj tif
  • 4. Orodi ənumuk — Siʙirŋi jazwa
  • 5. Esamuk — Trahoma
  • Omaktal turə̄səl
Свердлов В. С.. Dawuwʒaril ənumukil
На эвенкийском языке
Swerdlow W. S. Dawuwʒaril ənumukil. — Leningrat: Moskwa: Ogiz, Biomedgiz, 1935. — 23 s.: oņowur